Gant: Hur låter ditt varumärke?

gant_Vad_låter_ditt_varumärke_som_i-butiken-musikforskning

Typ av forskning och hypotes: 
En musikstudie i butik undersökte skillnaden i försäljning och den tid kunder tillbringade i butiken när de hörde musik vald för att passa varumärket, slumpmässig musik och ingen musik alls.

Metod:

Över 600 observationer och 200 enkätsvar avslöjade att den varumärkesanpassade musiken ökade kundernas övergripande tillfredsställelse med butiksupplevelsen, förbättrade deras uppfattning om det fysiska utrymmet och förstärkte positiva associationer till Gant-varumärket – vilket allt översattes till högre försäljning .

Resultat:
Kunder tillbringade cirka 42% mer tid i butiken när musik var närvarande. Så det är helt klart nödvändigt att ha lite musik.

Kunder tillbringade bara 1,6% mer tid i butiken när musik valdes för att passa varumärket än när det var slumpmässigt – ingen stor skillnad.

Försäljningen ökade med i snitt 37% när märkesanpassad musik spelades istället för slumpmässig musik.

sv_SESwedish