HUR LÅTER DITT VARUMÄRKE?- Moradi-mohammad-metri-1oKxSKSOowE-unsplash

Hur låter ditt varumärke

Denna artikel undersöker effekten av överensstämmelsen mellan bakgrundsmusiken och varumärkesbilden på kundernas beteende i butiker. Uppsatsens hypoteser är byggda efter den berömda SOR-modellen som avslöjar om kongruent bakgrundsmusik påverkar kundernas känslor, varumärkesimage och respons. Syftet med studien är främst att svara på om de kongruenta bakgrundsmusikstimulierna i butiksmiljön kommer att påverka kundens känslor och om det kommer att öka spenderad tid och pengar. Den kongruenta bakgrundsmusiken har valts ut genom två förstudier utifrån konsumenternas varumärkesimage.

En kvantitativ studie har genomförts där triangulering tillämpats i en verklig butiksmiljö, där totalt 201 undersökningar samlades in för huvudstudien. 601 kunder observerades och verkliga försäljningsdata erhölls. Resultaten visar att kongruent bakgrundsmusik ökar den genomsnittliga försäljningen och har en positiv effekt på varumärkesimage och kundnöjdhet.

Studien syftar till att bidra med kunskap till vidare akademisk forskning i ämnet för att utföra experiment i verkliga butiksmiljöer, lära återförsäljare att arbeta med kongruent bakgrundsmusik i butik och slutligen upplysa konsumenter om de dagliga inflytelserika stimuli de ställs inför i butik. .

sv_SESwedish