Filippa K: När personalen styr musiken i butiken

filippak2-rnär-personalen-kontrollerar-musiken-i-butiken-jasmine-moradi

Typ av forskning och hypotes: 
En musikstudie i butik undersökte effekten på försäljningen när anställda kunde ändra energinivån och volymen på låtar. 

Metod:

Filippa K är en framgångsrik skandinavisk klädhandlare med mer än 30 butiker över hela Europa och vår studie involverade åtta butiker och drev i 56 veckor.

I fyra butiker valdes spellistorna och volymen av Filippa Ks ledning, och anpassade till dess fyra varumärkesegenskaper: exklusiv, elegant, innovativ och uttrycksfull.

I de övriga fyra butikerna kunde personalen välja mellan två spellistor som bara skilde sig åt i intensiteten på musiken. Den ena var den medelenergiska spellistan som bättre förmedlade den önskade elegansen, och den andra var en högintensiv spellista. Personalen kunde också hoppa över låtar och ändra volymen som de ville.

Resultat:
De anställda tenderade att välja spellistor med högre energi, hoppade över långsammare låtar inom dessa spellistor och spelade musik med högre volym. Musik som passar varumärket i alla avseenden, inklusive intensitet och volym, resulterade i 6% större försäljningsintäkter än när intensiteten och volymen var för höga Om medarbetarna hade kunnat välja ännu fler egenskaper hos musiken, eller om musiken var slumpmässig, hade skillnaden sannolikt varit ännu större. Den intensiva musiken och den höga volymen stod i konflikt med varumärkesvärdena, designen av butikerna , och arten av de sålda kläderna.

Medan anställda föredrog mer intensiv musik med högre volym, passade detta inte varumärket och situationen, och det skadade försäljningen. Detta talar för centraliserad kontroll av musiken. Genom att schemalägga rätt musik i förväg kunde personalen fokusera på kunderna...istället för att köra iväg dem. "Bakgrundsmusiken kan vara viktig för personalens arbetsmiljö."

Implikationer:
Gör ett genomtänkt val vad gäller vilken musik som ska spelas i butiken och på vilket sätt den är tänkt att påverka kunder och personal. Informera personalen om valet av bakgrundsmusik och varför den spelas i butiken. Om musik är en mycket central del av varumärket bör detta också återspeglas i rekryteringen av medarbetare. Se till att musiken som spelas i butiken är varierad och passar in i butiksmiljön. Var noga med att inte låta personalen ha för stort inflytande över musiken som spelas i butiken.

sv_SESwedish