Taggarkiv: UX Research

firefly.adobe.com

What is Behavior Science and Service Design when used in building Inclusive Digital Products?

Behavior science and service design play crucial roles in building inclusive digital products. Behavior science provides insights into understanding user behavior, motivations, and culture, while service design focuses on creating user-centered and accessible digital experiences. By integrating these two disciplines, digital products can be developed to be inclusive and effective for a diverse range of…

Läs mer

Beteendevetenskap-Konsult-Byrå-sidovy-man-håller-papper-bitar

Vad vill kunderna ha av dina produkter? "Jobb som ska göras"

You need to know the “why” behind the “what”. Henry Ford didn’t think about the “job” as a “faster horse” but as “getting from Point A to Point B as quickly as possible.” So you have decided to innovate a product that solves a consumer problem. Great, congratulations! However, before you jump on designing and…

Läs mer

Jobb-att-göras ram och intervjufrågor-hög-vinkel-händer-håller-papper

Jobb-att-göra-ramverk och intervjufrågor

Why keep guessing, when you can know the facts? “Why are we wasting time guessing when we can go out in the field conducting a 360-view mapping of the customer’s behaviour? I have met many companies and startups that spend hours beginning the process by brainstorming and guessing the needs of their existing or potential…

Läs mer

Hur man bygger en framgångsrik UX-forskningsförmåga och kultur

Hur man bygger en framgångsrik UX-forskningsförmåga och kultur

… sammanflätad med dina affärsstrategimål och produkt- och designprocess. “Användarupplevelse är nyckeln till framgångsrik långsiktig tillväxt av ett företag. Amazons vd Jeff Bezos investerade 100 gånger mer i kundupplevelse än marknadsföring under de första 5 åren, och Airbnbs vd Mike Gebbia krediterar UX med att bygga företaget till att bli...

Läs mer

UX-Consultant-Agency-ux-indonesia-pqzRfBhd9r0-unsplash

Varför är CXO:er en försummad röst i styrelserummet när de är i centrum för användarcentrerad design?

"CXOs har en nyckelroll att spela som utbildare och interna möjliggörare inom marknadsföring, drift, teknik och andra delar av verksamheten som bidrar till kundupplevelsen." – Matt Holt @Digitas Vilken roll har en CXO, och varför är den en viktig röst i styrelserummet? Företag idag är extremt kundcentrerade och...

Läs mer

sv_SESwedish