Firefly Digital-produkter trasiga och förstörda; koncept för att lösa fel problem 7101

Farorna med att försumma beteendevetenskap, tjänstedesign och UX-forskning i AI-driven inkluderande produktdesign: en glimt av framtiden för företag

I det snabbt utvecklande teknologiska landskapet inleder artificiell intelligens (AI) en ny era av produktdesign. Däremot riskerar företag som försummar grundpelarna inom beteendevetenskap, tjänstedesign och användarupplevelse (UX) att stöta på skadliga konsekvenser i sin strävan efter att skapa inkluderande produkter. Låt oss utforska fem exempel som illustrerar den skarpa kontrasten mellan att införliva UX-forskning och att försumma den, vilket belyser de negativa effekterna och resultaten för företag i framtiden.

Exempel 1: Inkluderande tillgänglighetsfunktioner

Använder UX Research:

 • Ett företag som investerar i UX-forskning identifierar de olika behoven hos sin användarbas, vilket leder till att robusta tillgänglighetsfunktioner integreras i sin AI-drivna produkt. Denna inkludering förbättrar användarupplevelsen för personer med funktionshinder och breddar produktens marknadsräckvidd.

Att försumma UX-forskning:

 • Ett företag som försummar UX-forskning hoppar över att förstå nyanserna i användarkrav. AI-produkten saknar väsentliga tillgänglighetsfunktioner, exklusive en betydande del av potentiella användare. Denna förbiseende skadar inte bara inklusiviteten utan begränsar också produktens marknadspenetration.

Exempel 2: Etiska AI-algoritmer

Använder UX Research:

 • Ett företag som prioriterar UX-forskning fördjupar sig i de etiska övervägandena av AI-algoritmer. Forskningen informerar utvecklingsteamet om potentiella fördomar och etiska problem, vilket leder till genomförandet av rättvisa och transparens i de algoritmiska processerna.

Att försumma UX-forskning:

 • Utan ordentlig UX-forskning kan ett företag distribuera AI-algoritmer utan att överväga etiska konsekvenser. Denna förbiseende kan resultera i partiska resultat, förstärka stereotyper och potentiellt leda till kontroverser. Den negativa inverkan på varumärkets rykte kan vara betydande.

Exempel 3: Användarcentrerad tjänstedesign

Använder UX Research:

 • Ett företag som integrerar UX-forskning i tjänstedesign förstår användarens resa från slut till slut. Detta holistiska tillvägagångssätt leder till skapandet av sömlösa och användarvänliga gränssnitt, som främjar positiva interaktioner genom hela kundupplevelsen.

Att försumma UX-forskning:

 • Att försumma insikter om tjänstedesign kan resultera i osammanhängande och frustrerande användarupplevelser. Till exempel kan en AI-driven produkt utmärka sig i en aspekt men sakna integration med andra tjänster, vilket orsakar förvirring och missnöje bland användarna.

Exempel 4: Personalisering gjort rätt

Använder UX Research:

 • Med hjälp av UX-forskning skräddarsyr ett företag sina AI-produkters personaliseringsfunktioner för att passa användarnas preferenser. Detta ökar användarens engagemang, eftersom produkten anpassar sig till individuella behov, vilket ger en roligare och mer relevant upplevelse.

Att försumma UX-forskning:

 • Ett företag som försummar UX-forskning kan implementera personaliseringsfunktioner utan att förstå användarpreferenser tillräckligt. Detta kan leda till missriktade rekommendationer, irriterande användare och potentiellt driva bort dem från produkten.

Exempel 5: Inkluderande språk och design

Använder UX Research:

 • Ett företag som använder UX-forskning säkerställer att dess AI-produkt innehåller inkluderande språk- och designelement. Detta skapar en välkomnande och respektfull miljö för användare från olika bakgrunder, vilket bidrar till en positiv användaruppfattning.

Att försumma UX-forskning:

 • Att försumma att beakta inkluderande språk och design kan resultera i oavsiktliga fördomar eller kulturell okänslighet i AI-produkten. Denna förbiseende kan fjärma vissa användargrupper, orsaka skada på ryktet och begränsa produktens globala dragningskraft.

När företag omfamnar den AI-drivna framtiden kan att försumma beteendevetenskap, tjänstedesign och UX-forskning få allvarliga återverkningar. Exemplen som illustreras ovan betonar att införandet av dessa grundläggande principer inte bara säkerställer inkludering utan också bidrar till etisk AI, sömlösa användarupplevelser och långsiktiga varumärkesframgångar. Affärens framtid ligger i att erkänna det symbiotiska förhållandet mellan teknik och mänsklighet, där användarcentrerat designtänkande blir drivkraften bakom innovation och tillväxt.

Källor:

 • "Inkluderande design och bottnen" – Interaction Design Foundation
 • "The Ethics of AI and Discrimination" - Forbes
 • "Användarupplevelse och marknadsframgång" – Nielsen Norman Group

Bild genererad från Adobe Firefly.

sv_SESwedish